Bij Logopedie Flevoland volgen wij de ontwikkelingen rondom het COVID-1us op de voet.
Lees hieronder onze laatste update.

De maatregelen rondom Corona zijn weer aangescherpt en dit heeft consequenties voor uw logopedische behandeling in onze praktijken.

Stand 12 januari 2021

Na de persconferentie van vandaag blijven dezelfde maatregelen voor uw logopedische behandeling van kracht, zoals deze sinds 15 december gelden.

Stand 15 december 2020

In verband met de landelijke lockdown hebben wij besloten de behandelingen net als in maart weer online op te pakken. U wordt door uw behandelende logopedist op de hoogte gebracht van de nieuwe maatregelen rondom de online behandeling. Wij maken uitzonderingen voor behandelingen die door omstandigheden echt niet online plaats kunnen vinden, ook dit zal met u besproken worden.

Wij willen reisbewegingen zo veel mogelijk minimaliseren en u niet onnodig in contact brengen met andere mensen.

Wij hopen dat u begrip heeft voor deze situatie en zien u graag – indien de Corona-omstandigheden dit toelaten – gezond weer terug in onze praktijken.

Tot die tijd wensen wij u fijne en mooie Kerstdagen en een gezond en gelukkig 2021.

Uw Logopedie Flevoland team

Stand 1 december  2020

Vanaf 1 december 2020 geldt de landelijke mondkapjesplicht vanaf de leeftijd van 13 jaar in alle openbare ruimtes. Dit geldt ook bij Logopedie Flevoland.

Mocht u hier bezwaar tegen hebben laat dan, indien verantwoord, uw fysieke afspraak omzetten in een online afspraak. Bespreek dit met uw logopedist.

Anders zien we u graag met een mondkapje op onze locaties

Stand 1 oktober

Vanaf 1 oktober 2020 dragen onze cliënten en hun begeleiders/ouders/verzorgers ouder dan 13 jaar een mondkapje bij een bezoek aan Logopedie Flevoland.
Het gaat hierbij om niet-medische mondkapjes.

Heeft u een afspraak in onze praktijk? Neem dan uw eigen mondkapje mee. Uw mondkapje doet u op voordat u de praktijk binnenkomt en houdt u op totdat u in de behandelkamer bent en u beiden zit.

Voor de behandelingen waarbij er binnen de anderhalve meter wordt gewerkt, vragen wij u om uw mondkapje op te doen. Mocht u het mondkapje voor de behandeling moeten verwijderen, zullen wij u daarom vragen.
Bij deze specifieke behandelingen zullen onze logopedisten met mondkapjes/face-shield en handschoenen werken.

Wij zijn voorzichtig, aangezien een aantal specialisaties binnen onze praktijken bestaat uit behandelingen van mensen die door adem- en stem- en zangproblemen of slikproblemen toch een groter risico vormen om de besmettelijke druppels over te brengen.

Daarnaast zien wij veel mensen die tot de kwetsbare doelgroepen behoren.

Wanneer u terug bent gekeerd uit een gebied met een ‘oranje’ of ‘rood’ reisadvies, valt u tot 10 dagen na thuiskomst onder de categorie ‘rood’ in ons triage stappenplan. Tot twee weken na thuiskomst kan reguliere paramedische zorg op afstand/digitaal plaatsvinden, er kan geen consult plaatsvinden in de paramedische praktijk of thuissituatie.

Wanneer u terugkomt uit een gebied met een ‘geel’ reisadvies, valt deze onder de categorie ‘groen’ in ons triage stappenplan. De behandeling kan ‘normaal’ in de praktijk of bij u thuis (mits daar een indicatie voor is) plaatsvinden.

Mocht het reisadvies tijdens uw verblijf in het buitenland veranderd zijn van ‘geel’ naar ‘oranje’, dan dient u uit te gaan van code oranje en valt u tot 10 dagen na thuiskomst onder categorie ‘rood’ in ons triage stappenplan, ook als u geen symptomen van COVID-19 heeft. Als u na 10 dagen thuisquarantaine geen symptomen van COVID-19 heeft ontwikkeld kan de behandeling in de praktijk of bij u thuis (mits daar een indicatie voor is) worden gestart of worden hervat.

Ons Triage Stappenplan:

Voorafgaand aan elk consult in onze praktijk zal onze logopedist u de volgende vragen stellen:

  • Hebt u de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende (milde) klachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak?
  • Hebt u op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of benauwdheidsklachten?
  • Hebt u het coronavirus gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld?  Indien ja, bent u 48 uur symptoom/koortsvrij?
  • Hebt u een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus (vastgesteld met een laboratoriumtest) en hebt u korter dan 14 dagen geleden contact gehad met deze huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij nog klachten had?
  • Bent u in quarantaine omdat u direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld?
  • Bent u korter dan 14 dagen geleden in een land op vakantie geweest met een oranje of rood reisadvies?

Indien u op 1 of meer vragen met JA antwoordt, zal de behandeling niet in de praktijk of bij u thuis (mits daarvoor een indicatie bestaat) kunnen plaatsvinden. Wij zullen uiteraard uw behandeling via telelogopedie voortzetten.

Wij vragen u zelf ook de actuele regels van het RIVM op de voet te volgen; deze veranderen regelmatig.

Wij inventariseren per week hoe wij de mensen weer op locatie kunnen zien of dat het verstandig is om hier nog mee te wachten. Onze logopedisten zullen dit ook met u bespreken.

Wilt u liever nog niet naar de praktijk komen en de behandeling online voortzetten, dan is dit uiteraard mogelijk.

Bij sommige behandelingen is het voor het verloop van de behandeling echter nodig dat u in de praktijk aanwezig bent. Ook dit zal de logopedist met u bespreken en samen bekijken welke mogelijkheden er zijn.

Voor het behandelen in de praktijk hebben wij alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen voorgenomen om u zo veilig mogelijk te kunnen behandelen.

Hierbij gelden uiteraard de actuele RIVM maatregelen.Onze Specialisaties

Logopedie bij aangezichtsverlamming
Logopedie bij aangezichtsverlamming
Logopedie bij adem & stem
Logopedie bij adem & stem
Logopedie bij dementie
Logopedie bij dementie
Logopedie bij eet-, drink- en slikproblemen
Logopedie bij eet-, drink- en slikproblemen
Logopedie voor transgender personen
Logopedie voor transgender personen
Logopedie bij kanker in het hoofd- en halsgebied
Logopedie bij kanker in het hoofd- en halsgebied
Logopedie bij stotteren
Logopedie bij stotteren
Logopedie bij niet aangeboren hersenletsel
Logopedie bij niet aangeboren hersenletsel
Logopedie bij professioneel stemgebruik en zang
Logopedie bij professioneel stemgebruik en zang
Logopedie bij spierziekten
Logopedie bij spierziekten

Onze Team

Vanessa van Aurich
Vanessa van AurichPraktijkeigenaar
Logopediste – Afasietherapeute – Preverbaal logopediste
Specialisatie neurologie / slikstoornissen / manuele larynx facilitatie (MLF)
Barbara van Olffen
Barbara van OlffenPraktijkeigenaar
Klinisch linguïste – Logopediste – Afasietherapeute
Specialisatie stemproblemen bij zangers en stemtherapie bij transgenders
Wieke de Boer
Wieke de Boer
Logopediste / Spraak-Taal-Pathologe met specialisatie neurologie / afwijkende mondgewoonten (OMFT)
Lydia Modderman
Lydia Modderman
Logopediste met specialisatie OMFT / erkend stottertherapeut
Danien ten Berge
Danien ten Berge
Logopediste / Klinisch Linguïste met specialisatie neurologie / ParkinsonNet
Esther Miske
Esther Miske
Logopedist / klinisch linguïst met specialisatie neurologie / stem
Melissa Smit
Melissa Smit
Logopediste met specialisatie communicatie bij zeer jonge kinderen (0-4 jaar) en kinderen en (jong)volwassenen met communicatieproblemen binnen het autisme spectrum
Sofie Dimdiri
Sofie Dimdiri
Logopediste – stemdocent – stemcoach voor de spreek- en zangstem

Referenties

Door de prettige samenwerking met de kundige specialisten van Logopedie Flevoland weet ik dat manuele therapie een goede aanvulling kan zijn. Bij stemproblemen kan de combinatie het resultaat versnellen. Dank voor het vertrouwen.

Drs. René van de Coevering , Fysio / Manueeltherapeut

Betrouwbare en ervaren logopedische behandeling is de basis voor onze samenwerking

F.J.B. van Hemert , KNO arts van Linschoten Specialisten

Laagdrempelig, fijne mensen om mee te werken.

Dhr B

Altijd belang van de patient centraal, meedenken over afspraken met andere zorgverleners, meedenken aan oplossingen met diverse problemen die mensen met NAH tegen komen. Topper!

Dhr d. J

Hierbij spreek ik mijn grote waardering uit voor de vakkundigheid waarmee zij mijn spraak na de stemband operaties weer tot leven heeft gebracht. Haar steeds zoeken naar nieuwe mogelijkheden ter verbetering van mijn spraak conditie is bewonderingswaardig en geeft aan dat ze buiten haar vakbekwaamheid ook zeer mensgericht is. Mede door haar toedoen ben ik niet in een sociaal isolement gekomen en kan ik mijn werk weer naar behoren doen.

Dhr J

Geweldige logopediste; geeft precies de goede informatie. Voor mij is eindelijk duidelijk geworden waar mijn slikprobleem vandaan komt. Vanessa is een professionele en enthousiaste kundige logopediste, pakt het hele probleem aan en schroomt niet om door te verwijzen om meer duidelijkheid te krijgen over mijn slikken (in dit geval naar het Flevoziekenhuis). Ik kan weer genieten van het eten en drinken!

Mw G

Sinds september 2012 werk ik op zeer prettige wijze samen met Vanessa. Als logopediste pakt zij voorkomende problemen, zowel in de woonzorgcentra als bij de patiënten thuis voortvarend en proactief op. Ook al werkt zij (helaas) maar twee dagdelen per week voor onze stichting, slikfunctieonderzoek en -advies wordt vrijwel zonder vertraging door haar opgepakt en ingezet. De adviezen die zij geeft met betrekking tot slikken en communicatie zijn adequaat en Vanessa weet dit ook aan alle medewerkers die bij de zorg betrokken zijn, maar ook aan de mantelzorgers duidelijk over te brengen in begrijpelijke taal. Pragmatisch, enthousiast, zorgvuldig, en betrokken!

Louis C. G. Hahn , Specialist ouderengeneeskunde, BOPZ-arts

Vanessa is een geweldige logopedist. Direct, deskundig en duidelijk. Heb veel handvatten gekregen om mijn (oude) stem zo lang mogelijk optimaal te houden.

Dhr H

Ik ben op een uiterst professionele en plezierige manier door Barbara geholpen. Zij heeft er voor gezorgd, dat ik nu zowel mijn spreekstem als mijn zangstem op de juiste wijze weet te gebruiken. Tevens heeft zij mij de juiste hulpmiddelen aangereikt, waardoor ik mijn probleem beter kan hanteren.

Mw. G

Ik ben een transseksueel persoon en mijn stem moest van een mannenstem omgevormd worden naar een vrouwenstem. Deze transformatie is volledig gelukt. Ik kan overal in het openbaar spreken zonder dat iemand iets aan mij stem merk.Een geweldige ervaring en kan dan ook van harte aanbevelen bij elke transgender die zijn / haar stem wil hervormen.

Mw C

Onze Locaties

Almere Buiten
Almere Buiten
Almere Poort
Almere Poort
Almere Stad
Almere StadDe Kinderkliniek
Almere tussen de vaarten
Almere tussen de vaarten
Almere Haven
Almere Haven
Almere Nobelhorst
Almere Nobelhorst
Lelystad
Lelystad
Bussum
Bussum
Amersfoort
Amersfoort