IN verband met de steeds langer wordende wachtlijst is besloten een Patiëntenstop voor kinderen en volwassenen met stotterklachten in te lassen. Wij verwijzen u naar de omliggende logopedische praktijken Óf naar www.stottercentra.nl .

Stand 6 november 2021

Helaas neemt het aantal Covid-19 besmettingen snel toe en zijn er vanaf zaterdag 6 november weer nieuwe maatregels van kracht, die Logopedie Flevoland volgt.

Dat betekent dat wij naast de gebruikelijke maatregels de 1,5 meter afstand ook weer in acht zullen nemen en de logopedisten weer mondkapjes dragen. Daarnaast maken wij -voor zover dat niet nog steeds het geval was- weer gebruik van de schermen binnen de behandeling.

U wordt uit de wachtkamer gehaald, waar u gevraagd wordt om uw mondkapje te dragen.

Wanneer u in de behandelkamer heeft plaatsgenomen, kunt u uw mondkapje afnemen.

Bij behandelingen die binnen 1,5 meter plaatsvinden, zal de logopedist het mondkapje dragen.

Wanneer u symptomen van Covid-19 heeft, vragen wij u een test te doen óf is er een mogelijkheid om de behandeling online te laten plaatsvinden.

Voert u bij twijfel de gezondheidscheck uit.

Bij een positieve test moet u thuisblijven en contact met anderen vermijden.

Stand 25 september 2021

Sinds zaterdag 25 september 2021 zijn de coronamaatregelen en -adviezen die van toepassing waren voor paramedici, waaronder logopedisten, vervallen.

De 1,5 meter is niet meer verplicht, maar er is een dringend advies om afstand te houden.

Onze beroepsvereniging, de NVLF, adviseert om bij twijfel over gezondheidsrisico’s wel gebruik te maken van persoonlijke beschermingsmiddelen en indien mogelijk 1,5 meter afstand te houden. Ook kun je bij twijfel de gezondheidscheck blijven uitvoeren.

Bekijk hier de uitgangspunten van de overheid voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen bij verzorging, verpleging of medische behandelingen buiten het ziekenhuis.

Geef aan wanneer u het fijn vindt wanneer wij een mondkapje dragen. Ook blijft de mogelijkheid om online te (blijven) werken.Onze Specialisaties

Logopedie bij aangezichtsverlamming
Logopedie bij aangezichtsverlamming
Logopedie bij adem & stem
Logopedie bij adem & stem
Logopedie bij dementie
Logopedie bij dementie
Logopedie bij eet-, drink- en slikproblemen
Logopedie bij eet-, drink- en slikproblemen
Logopedie voor transgender personen
Logopedie voor transgender personen
Logopedie bij kanker in het hoofd- en halsgebied
Logopedie bij kanker in het hoofd- en halsgebied
Logopedie bij stotteren
Logopedie bij stotteren
Logopedie bij niet aangeboren hersenletsel
Logopedie bij niet aangeboren hersenletsel
Logopedie bij professioneel stemgebruik en zang
Logopedie bij professioneel stemgebruik en zang
Logopedie bij spierziekten
Logopedie bij spierziekten

Onze Team

Vanessa van Aurich
Vanessa van AurichPraktijkeigenaar
Logopediste – Afasietherapeute – Preverbaal logopediste
Specialisatie neurologie / slikstoornissen / manuele larynx facilitatie (MLF)
Barbara van Olffen
Barbara van OlffenPraktijkeigenaar
Klinisch linguïste – Logopediste – Afasietherapeute
Specialisatie stemproblemen bij zangers en stemtherapie bij transgenders
Wieke de Boer
Wieke de Boer
Logopediste / Spraak-Taal-Pathologe met specialisatie neurologie / afwijkende mondgewoonten (OMFT)
Lydia Modderman
Lydia Modderman
Logopediste met specialisatie OMFT / erkend stottertherapeut
Danien ten Berge
Danien ten Berge
Logopediste / Klinisch Linguïste met specialisatie neurologie / ParkinsonNet
Esther Miske
Esther Miske
Logopediste / klinisch linguïst met specialisatie neurologie / stem
Melissa Smit
Melissa Smit
Logopediste met specialisatie communicatie bij zeer jonge kinderen (0-4 jaar) en kinderen en (jong)volwassenen met communicatieproblemen binnen het autisme spectrum
Sofie Dimdiri
Sofie Dimdiri
Logopediste – stemdocent – stemcoach voor de spreek- en zangstem
Marleen van Roosmaelen
Marleen van Roosmaelen
Logopediste met specialisatie neurologie / ParkinsonNet / stem

Referenties

Door de prettige samenwerking met de kundige specialisten van Logopedie Flevoland weet ik dat manuele therapie een goede aanvulling kan zijn. Bij stemproblemen kan de combinatie het resultaat versnellen. Dank voor het vertrouwen.

Drs. René van de Coevering , Fysio / Manueeltherapeut

Betrouwbare en ervaren logopedische behandeling is de basis voor onze samenwerking

F.J.B. van Hemert , KNO arts van Linschoten Specialisten

Laagdrempelig, fijne mensen om mee te werken.

Dhr B

Altijd belang van de patient centraal, meedenken over afspraken met andere zorgverleners, meedenken aan oplossingen met diverse problemen die mensen met NAH tegen komen. Topper!

Dhr d. J

Hierbij spreek ik mijn grote waardering uit voor de vakkundigheid waarmee zij mijn spraak na de stemband operaties weer tot leven heeft gebracht. Haar steeds zoeken naar nieuwe mogelijkheden ter verbetering van mijn spraak conditie is bewonderingswaardig en geeft aan dat ze buiten haar vakbekwaamheid ook zeer mensgericht is. Mede door haar toedoen ben ik niet in een sociaal isolement gekomen en kan ik mijn werk weer naar behoren doen.

Dhr J

Geweldige logopediste; geeft precies de goede informatie. Voor mij is eindelijk duidelijk geworden waar mijn slikprobleem vandaan komt. Vanessa is een professionele en enthousiaste kundige logopediste, pakt het hele probleem aan en schroomt niet om door te verwijzen om meer duidelijkheid te krijgen over mijn slikken (in dit geval naar het Flevoziekenhuis). Ik kan weer genieten van het eten en drinken!

Mw G

Sinds september 2012 werk ik op zeer prettige wijze samen met Vanessa. Als logopediste pakt zij voorkomende problemen, zowel in de woonzorgcentra als bij de patiënten thuis voortvarend en proactief op. Ook al werkt zij (helaas) maar twee dagdelen per week voor onze stichting, slikfunctieonderzoek en -advies wordt vrijwel zonder vertraging door haar opgepakt en ingezet. De adviezen die zij geeft met betrekking tot slikken en communicatie zijn adequaat en Vanessa weet dit ook aan alle medewerkers die bij de zorg betrokken zijn, maar ook aan de mantelzorgers duidelijk over te brengen in begrijpelijke taal. Pragmatisch, enthousiast, zorgvuldig, en betrokken!

Louis C. G. Hahn , Specialist ouderengeneeskunde, BOPZ-arts

Vanessa is een geweldige logopedist. Direct, deskundig en duidelijk. Heb veel handvatten gekregen om mijn (oude) stem zo lang mogelijk optimaal te houden.

Dhr H

Ik ben op een uiterst professionele en plezierige manier door Barbara geholpen. Zij heeft er voor gezorgd, dat ik nu zowel mijn spreekstem als mijn zangstem op de juiste wijze weet te gebruiken. Tevens heeft zij mij de juiste hulpmiddelen aangereikt, waardoor ik mijn probleem beter kan hanteren.

Mw. G

Ik ben een transseksueel persoon en mijn stem moest van een mannenstem omgevormd worden naar een vrouwenstem. Deze transformatie is volledig gelukt. Ik kan overal in het openbaar spreken zonder dat iemand iets aan mij stem merk.Een geweldige ervaring en kan dan ook van harte aanbevelen bij elke transgender die zijn / haar stem wil hervormen.

Mw C

Onze Locaties

Almere Buiten
Almere Buiten
Almere Poort
Almere Poort
Almere Stad
Almere StadDe Kinderkliniek
Almere tussen de vaarten
Almere tussen de vaarten
Almere Haven
Almere Haven
Almere Nobelhorst
Almere Nobelhorst
Lelystad
Lelystad
Bussum
Bussum
Amersfoort
Amersfoort