Esther Miske

Na het behalen van mijn diploma logopedie in 2017 ben ik meteen aan de slag gegaan bij Logopedie Flevoland. Ik behandel voornamelijk patiënten met spraak-, taal- en slikproblemen ten gevolge van neurologische schade en patiënten met stemproblemen. Dit doe ik zowel aan huis, als in de praktijk in Almere Buiten en Bussum. Ik geef individuele therapie, maar ook groepstherapie in het Afasiecentrum in Almere.

Naast logopedie heb ik Taalwetenschap en Neurolinguïstiek gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen (diploma behaald in 2016). Tijdens mijn master heb ik me onder andere verdiept in het Foreign Accent Syndrome, een opvallende vorm van spraakapraxie. Ik vind het leuk en uitdagend om de theorie met de praktijk te combineren en zo de beste zorg aan de patiënt te kunnen leveren.

Naast mijn werkzaamheden bij Logopedie Flevoland werk ik als logopedist in de ouderenzorg in Amersfoort. Hierdoor heb ik ervaring met uiteenlopende neurologische ziektebeelden, revalidatiezorg en psychogeriatrie. Het werken in een multidisciplinair verband is mij hierdoor niet onbekend en ik vind dit ook erg belangrijk.

In mijn vrije tijd ben ik veel bezig met muziek. Ik treed veel op als zangeres bij verschillende orkesten of op kleinere gelegenheden, zoals herdenkingen en kerkdiensten. Mijn liefde voor zingen gebruik ik graag tijdens de stembehandelingen.

Voor mij staat de hulpvraag van de patiënt centraal, dit is altijd mijn uitgangspunt. Ik vind het geweldig om samen aan persoonlijke doelen te werken.

Esther is lid van de NVLF, Anéla en VKL. Zij staat ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici en heeft een kwaliteitsregistratie voor afasietherapie.

Logopedist / klinisch linguïst

Specialisatie
Neurologie / stem