Linguïstiek

Onze collega Danien ten Berge is naast logopedist en afasietherapeut ook klinisch linguïst. Zij is inzetbaar voor het stellen van (logopedische) diagnoses en het in kaart brengen van behandelmogelijkheden. Een linguïstische analyse kan duidelijkheid geven over de talige mogelijkheden, het functioneren van het taalsysteem in de hersenen wordt op basis van de aangegeven klachten gedetailleerd geanalyseerd. Ook kunnen andere (cognitieve) communicatie- of spraakproblemen inzichtelijk worden gemaakt. De resultaten zullen in een verslag worden aangeleverd. Collega-logopedisten, (arbo-)artsen of mensen met communicatieproblemen kunnen een aanvraag doen voor deze dienst. Het traject kan per aanvrager verschillen, de kosten hiervoor zullen op aanvraag door onze praktijkondersteuner worden begroot.

Het traject kan er als volgt uit zien:

Intake en start onderzoek 2 uur Op locatie Amersfoort of Bussum
Aanvullend onderzoek 1 uur Op locatie Amersfoort of Bussum
Rapportage onderzoek
4 uur
Bespreken onderzoeksresultaten & advies 1 uur Op locatie Amersfoort of Bussum

 

Aanvragen kunnen gemaild worden naar info@logoflevo.nl

Danien is lid van de Vereniging voor Klinische Linguïstiek (VKL)