Verlamming_small

Logopedie bij cognitieve communicatiestoornissen

Heeft u of iemand uit uw omgeving niet-aangeboren hersenletsel zoals bijvoorbeeld een beroerte, MS, of Parkinson?

– Vergeet u tijdens een gesprek regelmatig waar u het over wilde hebben?
– Weet u na een gesprek niet meer waar het gesprek over ging?
– Kunt u niet meer lachen om grapjes?
– Kijkt u uw gesprekspartner minder aan dan voorheen?
– Begint u wel eens te spreken wanneer een gesprekspartner aan het spreken is?
– Heeft u vaker discussies?
– Vindt u het lastig om een gesprek te voeren op bijvoorbeeld een feestje of een andere drukkere omgeving?
– Bemerkt u wel eens dat er miscommunicatie is?
– Spreekt uw omgeving u aan op uw communicatie?
– Is het lezen van een boek lastig omdat u het verhaal vergeet?

Personen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) kunnen naast primaire spraak- en taalstoornissen (dysartrie en afasie) ook cognitieve stoornissen hebben. Wanneer de cognitieve stoornissen de oorzaak zijn van veranderingen in de communicatie, spreken we over cognitieve communicatiestoornissen (CCS).

Wat zijn cognitieve communicatiestoornissen?

Door een hersenbeschadiging verandert er vaak veel in het leven van mensen. Zo kunnen er cognitieve stoornissen ontstaan. Dit kunnen problemen zijn in de aandacht, het tempo van informatieverwerking, het geheugen en het plannen van bijvoorbeeld uw dag of een activiteit.
Deze problemen kunnen ervoor zorgen dat het luisteren, spreken, lezen en schrijven niet gaan zoals iemand gewend was. Hierdoor kan de communicatie verstoord raken.

Hoe kunt u omgaan met cognitieve communicatiestoornissen? Wat kunt u zelf doen om de communicatie zo goed mogelijk te laten verlopen?

Hieronder volgen wat voorbeelden.
– Laat indien mogelijk de gesprekspartner weten wat u moeilijk vindt zodat u samen het gesprek zo goed mogelijk kunt laten verlopen.
– Schrijf bij belangrijke gesprekken vooraf op waar u het over wilt hebben.
– Maak na afloop van een gesprek een aantekening waar u het over gehad hebt.
– Vraag bij belangrijke gesprekken of het goed is als u het gesprek opneemt.
– Zet TV en/of radio uit zodat u daardoor niet afgeleid wordt.
– Zoek in gezelschap een zo rustig mogelijke plek op.

Wat kan een logopedist voor u betekenen?

Wanneer u of iemand uit uw omgeving een hersenbeschadiging heeft en bovenstaande klachten herkent, kunt u contact opnemen met een logopedist. Deze kan door middel van een screening, observaties en een vragenlijst uw communicatieve klachten objectiveren. Op basis van de screening kan het zijn dat u ook wordt doorverwezen naar een psycholoog en/of ergotherapeut voor onderzoek en/of begeleiding. Daarnaast kan met u bekeken worden wat u aan kan passen in uw dagelijkse situatie zodat de communicatie zo optimaal mogelijk verloopt. U krijgt daarbij tips die specifiek passen bij uw situatie.

Bron: AfasieNet