Sofie Dimdiri

Na de vooropleiding aan het conservatorium (afdeling
musicaltheater) heb ik in juli 2017 mijn studie Logopedie aan het
Instituut voor Paramedische Studies aan de Hogeschool van Arnhem
en Nijmegen afgerond.
Gedurende mijn studie Logopedie heb ik mij volledig gespecialiseerd
in zowel de spreek- als zangstem. Ik volgde de minor “De Stem
Centraal”, ontwierp en voerde een eigen onderwijseenheid (tevens
gericht op stem) en een eigen zangworkshop uit. Ik deed onderzoek
naar de zangtechniek ‘Complete Vocal Technique’ in de spreekstem
en de bruikbaarheid ervan voor de spreekstem en schreef hierover
mijn bachelorthesis en een wetenschappelijk artikel.
Mijn beide stages heb ik in stemspecialistische settings gelopen. Ik
deed ervaring op in zowel de klinische setting (bij Logopedie
Flevoland) als de preventieve setting (de toneelschool Arnhem, ArtEZ
afdeling Docent Theater).

Sinds september 2017 ben ik met veel plezier werkzaam voor Logopedie Flevoland.

Ter specialisatie heb ik diverse cursussen gevolgd: Estill Voice
Training System Level One & Two, cursus Tools for Teachers:
Zangtechniek & Pedagogiek, Lax Vox, 8-weekse cursus Complete
Vocal Technique, zomercursus CVT, CVT in de logopedische
behandeling en een workshop Voice Movement Integration Somatic
Practice, cursus “Kinesiotaping”, cursus “Sprechen Ist Bewegung”, cursus “Logopedische behandeling voor transgenderpersonen, trans vrouwen, trans mannen en non-binaire personen” en de basistraining “Motivational Interviewing”.

Zelf volg ik al sinds mijn twaalfde zanglessen. Momenteel volg ik mijn
zangles wekelijks bij musicalster/zangcoach Jimmy Hutchinson.

Ik verricht mijn werkzaamheden voor Logopedie Flevoland
in de Kubus in Lelystad.

Ik ben lid van het NVLF en sta ingeschreven in het Kwaliteitsregister
Paramedici.

Sinds februari 2021 ben ik actief in een interdisciplinair netwerk in Lelystad voor het behandelen van post-Covid patiënten.

Ik behandel in zowel de Nederlandse als Engelse taal.

Logopediste – stemdocent – stemcoach voor de spreek- en zangstem

Specialisatie
Organische – functionele – psychogene stemstoornissen

Genderdysfonie

Ademproblematiek

Spanningen larynxgebied – globusklachten – MFL manuele facilitatie van de larynx