Vanessa van Aurich

In juni 1994 ben ik afgestudeerd aan de opleiding Logopedie en Foniatrie van de Hanzehogeschool Groningen.
Tijdens mijn stage in verschillende klinieken en ziekenhuizen in Liverpool en Cardiff werd mij duidelijk dat ik mij wilde verdiepen in de logopedie bij neurologische aandoeningen.

Direct na het behalen van mijn diploma ben ik naar Zuid-Duitsland verhuisd. Hier werkte ik in de neurologische revalidatie kliniek “Kliniken Schmieder” in Allensbach, waar ik mij heb gespecialiseerd in de individuele- en groepsbehandeling van mensen met afasie, dysartrie, facialisparese en dysfagie ten gevolge van diverse neurologische aandoeningen. In deze kliniek bevond zich een speciale afdeling, waar mensen met Multiple Sclerose, ALS en mensen met diverse progressieve ziekten werden behandeld.
Ook behandelde ik mensen met adem- en stemproblemen waarbij ik mij tijdens de behandeling vooral richtte op de spierspanning in het lichaam.

Omdat ik een nieuwe uitdaging zocht ben ik na 2 jaar verhuisd om de leiding over de afdeling logopedie van het neurologische ziekenhuis en de neurologische revalidatiekliniek “Asklepios Kliniken Schildautal” in Seesen over te nemen. Hier heb ik mij nog verder gespecialiseerd in de behandeling van patiënten in de acute fase (Stroke Unit, intensive care), de revalidatiefase en de logopedie in de eerste lijn.

Na 13 jaar in Duitsland te hebben gewerkt, besloot ik in 2007 terug te keren naar Nederland.

In januari 2009 heb ik samen met Barbara van Olffen “Logopedie Flevoland” opgezet.

Sindsdien werk ik met veel plezier met mensen met uiteenlopende complexe logopedische klachten, waarbij de therapie binnen de neurologie, de dementie en de oncologie vooral mijn interesse hebben.

Hierbij ligt mijn allergrootste passie in het helpen van kinderen en volwassenen met slikstoornissen.

Het is mooi om zowel kinderen aan het begin van hun leven, (jong)volwassenen in de bloei van hun leven als ook ouderen met een bijna voltooid leven te mogen helpen het veilig eten en drinken mogelijk te maken, zodat iedereen kan genieten van deze voor ons zo belangrijke levenskwaliteit.

Naast de behandelingen in Almere verzorg ik de logopedie binnen het behandelteam op 4 woonzorglokaties van Woonzorg Flevoland in Lelystad. Het behandelteam heeft specifieke kennis van onder andere complexe somatische-, psycho-geriatrische zorg, COPD en (beginnende) dementie.

Vanessa is lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) en staat ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici.
Vanessa is tevens lid van de Nederlandse Vereniging van Afasietherapeuten (NVAT) en lid van AfasieNet. Daarnaast is zij lid van het Netwerk Oncologische Revalidatie Almere (NORA).
Zij is ingeschreven in het register om larynxmanipulatie te mogen toepassen bij stem- en slikproblemen. Ook is Vanessa lid van een landelijke werkgroep supragastrisch boeren/aerofagie.

Vanessa biedt de behandelingen in het Nederlands, Duits en Engels aan.

Praktijkeigenaar

Logopediste – Afasietherapeute – Preverbaal logopediste

Specialisatie

Neurologie / Oncologie en slikstoornissen

COPD – chronisch hoesten (SPEICH-C) – COVID-19

Dementie

Manuele Larynx Facilitaite

Gezichtsverlammingen (Facialisparese) / Mimetherapie

Supragastrisch boeren / aerofagie / rumineren