Barbara van Olffen

In juni 2001 ben ik afgestudeerd aan de opleiding Logopedie van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Alle stages en de afstudeeropdracht stonden in het teken van de logopedische behandeling van volwassenen met neurologische problematiek en stemproblemen.

Na de studie heb ik in een verpleeghuis in Hengelo gewerkt. Hier heb ik o.a. veel ervaring opgedaan met het begeleiden van afasiegroepen en dysartriegroepen.

Om mij nog verder te verdiepen in de logopedische probleemgebieden, heb ik Taalwetenschap gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens en na deze studie heb ik 7 jaar bij een logopediepraktijk gewerkt.

Al jaren heb ik mij gericht op de behandeling van mensen die neurologische spraak- en taalproblemen hebben, zoals afasie en dysartrie. Daarnaast heb ik mij verder gespecialiseerd in de behandeling van stemstoornissen. Ook werk ik veel met (amateur)zangers, beroepsprekers en transgenders. Om mij verder te verdiepen in logopedie en zang heb ik o.a. de volgende cursussen gevolgd: Estill Voice Training System Level 1 en Level 2, themadag rock-en popeffecten EVTS, Software Voiceprint Plus EVTS, Universal Voice System, The Total singer, Van spreken naar zingen, Adem, Stem expressie, themadagen stem en theater.

Ik heb een goed samenwerkingsverband met verschillende zangpedagogen, KNO-artsen, Zangschool Almere en de Theaterschool Almere.

Sinds augustus 2009 ben ik ook gestart met Afasiecentrum Flevopolder, ’t Gooi e.o. Het Afasiecentrum heeft twee locaties: Activiteitencentrum Jan Ligthart in Bussum (Stichting Sherpa) en Activiteitencentrum de Gris (Stichting Interakt Contour) in Almere.

Zie voor meer informatie

www.afasiecentrum.nl

Het Afasiecentrum biedt groepsbehandelingen voor mensen met afasie gericht op de communicatie. Daarnaast bieden wij activiteiten aan zoals afasie en schilderen en afasie en theater.

In 2007 heb ik Vanessa van Aurich leren kennen. Uit het wederzijdse enthousiasme voor het behandelen van volwassenen met o.a. neurologische problemen, is de praktijk ontstaan. Sinds januari 2009 zijn wij de eigenaren van Logopedie Flevoland.

Barbara is lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) en staat ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici. Daarnaast is zij lid van de Nederlandse Vereniging van Afasietherapeuten (NVAT) en AfasieNet.

Praktijkeigenaar

Klinisch lingu├»st – logopedist – afasietherapeut

Specialisaties
Neurologie – stemproblemen bij zangers – stemtherapie bij transgender personen – Functioneel Neurologische Stoornissen