Corona / COVID -19

Logopedisten kunnen veel betekenen voor mensen die lichamelijk en cognitief moeten herstellen na besmetting met het COVID-19 virus.

Soms kan er na een Corona-besmetting sprake zijn van blijvende longklachten in combinatie met algehele zwakte en conditie verlies. Lichaam en geest hebben vaak veel te verduren.

Per persoon zal het herstel verschillend verlopen en kunnen er verschillende therapievormen nodig zijn. Hiervoor is er in de eerste lijn een samenwerkingsverband opgericht binnen Almere met gespecialiseerde eerstelijns fysiotherapeuten, diëtisten, ergotherapeuten, logopedisten en longverpleegkundigen.

Dit samenwerkingsverband heet CERA, Corona Eerstelijns Revalidatie Almere, en zal gezamenlijk contact onderhouden met verwijzers en inhoudelijk informatie en ervaring uitwisselen.

De logopedist van de CERA richt zich op het volgende:

  • behoud, herstel en/of verbetering van problematiek met stem, spraak, taal, slik
  • het herstellen en/of verbeteren van kauw- en of slikklachten, ademhalingsklachten en/of stemklachten ten gevolge van COVID-19
  • het herstellen en/of verbeteren van communicatieproblematiek ontstaan ten gevolge van COVID-19
  • De rol van de logopedist kan hier ook adviserend of coachend van aard zijn met betrekking tot de patiënt en diens directe omgeving. Hierbij kan ook gedacht worden aan cognitieve problematiek die de communicatie beïnvloedt.

Bij alle bovenstaande hulpvragen dient rekening gehouden te worden met de situatie voorafgaand aan COVID-19 en de eventueel al aanwezige medische problemen.

Er zal tijdens de behandeling met de andere zorgverleners van het CERA worden samengewerkt.

De vergoeding voor logopedie na doorgemaakte corona zit in het basispakket. Wel is hierbij een aantal voorwaarden van toepassing.

Voor informatie kunt u contact opnemen met Vanessa van Aurich van Logopedie Flevoland