Esther Miske

Na het behalen van mijn diploma logopedie in 2017 ben ik meteen aan de slag gegaan bij Logopedie Flevoland. Ik behandel voornamelijk cliënten met spraak-, taal- en slikproblemen ten gevolge van neurologische schade en cliënten met stemproblemen. Dit gaat bijvoorbeeld om beroepssprekers of zangers. Daarnaast begeleid ik ook transgender personen bij hun stemtransitie en geef ik stemlessen op Theaterschool Almere. Op dinsdagmiddag verzorg ik groepstherapie in het Afasiecentrum in Almere. Sinds 2023 ben ik samen met Barbara van Olffen praktijkeigenaar van Logopedie Flevoland.

Naast logopedie heb ik Taalwetenschap en Neurolinguïstiek gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen (diploma behaald in 2016). Tijdens mijn master heb ik me onder andere verdiept in het Foreign Accent Syndrome, een opvallende vorm van spraakapraxie. Ik vind het leuk en uitdagend om de theorie met de praktijk te combineren en zo de beste zorg aan de patiënt te kunnen leveren.

Naast mijn werkzaamheden bij Logopedie Flevoland werk ik bij Stemplatform: Een initatief om logopedisten, zangpedagogen en KNO-artsen meer met elkaar te verbinden. Daarnaast zit ik in Stemkring Randstad, waarin ik regelmatig overleg met andere stemlogopedisten en in de Expertisegroep logopedie bij transgender personen.

In mijn vrije tijd ben ik veel bezig met muziek. Ik heb veel in musicals gespeeld en als solist opgetreden met orkesten. Sinds 2022 zing ik met veel plezier in mijn country/americana band Struikelgras. Mijn liefde voor zingen gebruik ik graag tijdens de stembehandelingen.

Voor mij staat de hulpvraag en het welzijn van de patiënt centraal, dit is altijd mijn uitgangspunt. Ik vind het geweldig om samen aan persoonlijke doelen te werken. Het is voor mensen belangrijk om écht gehoord te worden, ik hoop dat ik mensen door mijn werk hierin kan begeleiden.

Esther is lid van de NVLF, Anéla en VKL. Zij staat ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici en heeft een kwaliteitsregistratie voor afasietherapie.

Praktijkeigenaar

Logopedist – klinisch linguïst – afasietherapeut

Specialisaties
Neurologie – (zang)stem – (transgender)stem

Manuele facilitatie van de Larynx, EVT, Polyvagaal theorie-geïnformeerd