Kinderen met alle logopedische stoornissen zijn in onze praktijk meer dan welkom!

De logopedist houdt zich bezig met spraak-, taal-, gehoor- en stemproblemen bij kinderen. Ook behandelt de logopedist eet- en drinkproblemen.

De aard en de ernst van de klacht wordt goed in kaart gebracht. Er wordt gekeken naar de hoeveel¬heid last die het kind ervaart van de problemen of zou kunnen er¬varen in de toekomst. Op basis hi¬ervan kan de logopedist besluiten om een uitgebreid onderzoek uit te voeren. Samen met de ouders/verzorgers (en eventuele andere hulpverleners en begeleiders) wordt een op maat gemaakt behandelplan opgesteld om aan de hulpvraag te werken.

De behandeling is een samenwerking tussen de logopedie, school, ouders, huisarts en eventuele andere disciplines.

In onze praktijk worden kinderen van 0-18 jaar behandeld met problemen in de communicatie en/of eten en drinken.

Onze kinderlogopedisten behandelen onderstaande logopedische problemen:

 • Spraak (bijv. slissen, onduidelijk spreken, nasaliteit, schisis
 • Mondmotoriek (bijv. open mondgedrag, slappe mondmotoriek, verkeerde slikgewoonte)
 • Problemen met auditieve functies (bijv. auditieve verwerkingsproblemen, auditief geheugen, moeite met “hakken en plakken”, rijmen)
 • Stotteren / broddelen
 • Stem (heesheid, schorheid, afonie)
 • Lees- en spellingsproblemen

Specialisaties binnen Logopedie Flevoland:

 • Logopedie bij een taalontwikkelingsstoornis (TOS)
 • Oro-myofunctionele therapie bij afwijkende mondgewoonten (op verwijzing van de tandarts of orthodontist) / OMFT
 • Totale communicatie
 • Kinderafasie
 • Logopedische problemen bij neurologische aandoeningen of spierziekten

 

Om de behandeling goed te laten slagen, wensen wij de aanwezigheid van in ieder geval één van de ouders/verzorgers bij de behandeling.

Het is belangrijk dat u de werkwijze van de logopedist kan zien en horen, zodat u kunt proberen dit thuis ook toe te passen.

Door uw aanwezigheid bij de behandelingen, kan de beschikbare tijd zo optimaal mogelijk worden gebruikt: u krijgt op het moment zelf uitleg over de oefeningen die uw kind krijgt aangeboden en u kunt direct zien hoe u kind hierop reageert.

Kinderen met meertaligheid
Wilt u een kind aanmelden dat meertalig wordt opgevoed? Let dan goed op het volgende:

Kinderen die meertalig worden opgevoed en problemen ervaren met de Nederlandse taal- of spraakontwikkeling komen niet altijd in aanmerking voor vergoede logopedische behandeling. Dit heeft te maken met de afspraken die met de zorgverzekeraars zijn gemaakt. Hierover bestaat veel onduidelijkheid.

Een meertalig kind komt alleen in aanmerking voor logopedische behandeling wanneer het kind ook een probleem heeft in de taalontwikkeling van de eerste taal, bijvoorbeeld in het Pools én het Nederlands. Wanneer de ouders aangeven dat de taalontwikkeling in de eerste taal normaal verloopt, zal de logopedische zorg niet worden vergoed door de zorgverzekeraar. 

Peuter – Kleuter

Kinderen tussen de 2 en 5 jaar ontwikkelen zich ontzettend snel. Kinderen van 2 jaar gebruiken minimaal 5 tot 10 woorden en leren rond die leeftijd om woorden aan elkaar te plakken tot zinnetjes van twee woorden. Twee jaar later, rond 4 jaar kunnen kinderen al goede, korte zinnen maken en zo een verhaaltje vertellen. Kinderen van 2 jaar spreken de woorden vaak nog niet helemaal goed uit. Ze zeggen bijvoorbeeld ‘peele’ in plaats van ‘spelen’. Voor kinderen van rond de 4 jaar is vaak alleen de klank ‘r’ nog lastig. Er kunnen allerlei redenen zijn waardoor de ontwikkeling van spraak of taal anders verloopt dan bij leeftijdsgenootjes. Soms is een kind gewoon een late prater en komt het vanzelf, maar sommige kinderen hebben hulp nodig. Denk bijvoorbeeld aan kinderen die doof of slechthorend zijn (geweest), kinderen die meertalig worden opgevoed en waarbij de ontwikkeling in de moedertaal ook niet goed verloopt, of kinderen bij wie geen duidelijke reden is waarom het niet lukt.

Naast deze taal- en spraakproblemen kan op deze leeftijd stotteren ontstaan. Vroege interventie is zo belangrijk, blijkt uit de recente onderzoeken, dat we dat als logopedisten nooit genoeg kunnen benadrukken!

Twijfel je of ben je bezorgd over de ontwikkeling van spraak of taal bij jouw kind? De logopedist (of stottertherapeut) kan onderzoeken, adviseren en behandelen indien nodig. Wacht vooral niet te lang af, want juist op deze leeftijd, kan de ontwikkeling met een klein beetje hulp hele grote sprongen maken.

Kind

Een logopedische stoornis bij kinderen tussen de 5 en 12 jaar kan verschillende oorzaken hebben. Zo’n stoornis heeft bij kinderen vaak te maken met de ontwikkeling van spraak en taal.

De ontwikkeling van spraak en taal verloopt niet bij ieder kind even snel. Veel voorkomende stoornissen zijn bijvoorbeeld: spraak- taalproblemen, stotteren, stemproblemen en leesproblemen. In deze leeftijdscategorie worden door de logopedisten veel taalontwikkelingsstoornissen (TOS) behandeld.

Een TOS is een erfelijke neurobiologische ontwikkelingsstoornis. Dit betekent dat taal in de hersenen minder goed wordt verwerkt. Kinderen met TOS hebben problemen bij het spreken en/of het begrijpen van taal, lezen en schrijven. Een TOS is niet hetzelfde als een taalontwikkelingsachterstand. Een taalontwikkelingsachterstand kan ontstaan als een kind zijn moedertaal weinig hoort of spreekt. Door meer taalaanbod, haalt het kind de achterstand vaak weer in. Bij een taalontwikkelingsstoornis is er meer aan de hand. Alleen meer taalaanbod helpt dan niet.

Jeugd

Puberteit is een levensfase waarin kinderen zich vaak onzeker voelen. Dan is het goed voor hun zelfvertrouwen als ze zonder problemen kunnen communiceren.

Bij jongeren tussen de 12 en 18 jaar wordt logopedie vaak ingezet bij stem- en spraakproblemen, stotteren, hyperventilatie (of ademproblemen) en afwijkende mondgewoonten. Dat laatste zijn gewoontehandelingen of bewegingen die negatief zijn voor de gebitsstand, het spreken, het gehoor en de gezondheid.