AdemStem_small                                                                                                         

Adem en stem

Om de stem in goede conditie te houden is het belangrijk dat een goede manier van ademen in combinatie met een goede stemgeving wordt gebruikt. De adem en de stem zijn zeer nauw met elkaar verbonden. Wanneer er een gespannen of afwijkende manier van ademen voorkomt of de stem wordt verkeerd gebruikt, heeft dit vaak gevolgen voor de stem. De stem kan daardoor minder goed functioneren en hierdoor ontstaan er stemklachten zoals; heesheidklachten, klachten bij intensief stemgebruik of een zwakke stem.

Problemen rondom adem en stem zijn altijd vervelend, maar kunnen ook grotere gevolgen hebben als ze bijvoorbeeld werk en sociaal functioneren gaan beïnvloeden. Vaak gaat het om stemvermoeidheid, keelpijn of heesheid tijdens of na spreken of zingen. Ook kan het gaan om ademtekort tijdens spreken, een brok in de keel gevoel of hyperventilatie. Soms is er sprake van een fysiek probleem zoals stembandknobbeltjes.

Logopedie Flevoland werkt intensief samen met de KNO artsen uit de omliggende ziekenhuizen. De logopedist zal u altijd vragen of u al een huisarts of een KNO arts heeft geraadpleegd voor de logopedische behandeling wordt gestart om mogelijke onderliggende organische klachten uit te sluiten.

De therapie richt zich op het leren kennen van uw eigen stem. U wordt zich bewust van bestaande patronen en gewoontes rondom houding, adem- en stemgeven en leert ontspannen, activeren en variëren. Vaak is er sprake van te veel spierspanning rondom het hals- en keelgebied en leert u uw stem op een andere manier te ondersteunen. U ontwikkelt zo een gezond en adequaat stemgebruik met voldoende volume, een juist adempatroon en een minimum aan stembelasting.

Soms is het noodzakelijk om de verhoogde spierspanning middels manuele therapie of larynxfacilitatie te behandelen. De stem kan alleen goed functioneren wanneer de omliggende spieren ontspannen zijn.

Wanneer u astma, COPD of hyperventilatie heeft kunt u bij de logopedist op een voor u juiste manier leren te ademen in rust, tijdens spreken maar ook tijdens alledaagse werkzaamheden.

Logopedie Flevoland is gespecialiseerd in de behandeling van alle vormen van stemklachten, zowel organische -, zoals bij stemplooikanker of stembandverlammingen als ook functionele – en psychogene stemstoornissen.