Verlamming_small

Logopedie bij eet- en drinkproblemen bij kinderen tot 2 jaar (preverbale logopedie)

Preverbaal betekent: voordat het spreken begint.

De behandeling van eet- en drinkproblemen en/of slikstoornissen bij jonge kinderen wordt preverbale logopedie genoemd.

In het eerste levensjaar leert een kind verschillende soorten voedsel eten en drinken. Het is niet vanzelfsprekend dat dit vanzelf goed gaat. Het kan zijn dat een kind niet goed kan eten en/of drinken als gevolg van een medisch probleem. Ook kan het zijn dat een kind niet wil, kan of durft te eten door negatieve of onprettige ervaringen.

Preverbale logopedie is logopedie speciaal voor baby’s en jonge kinderen die moeite hebben met:

* drinken uit de borst
* drinken uit de fles
* de overgang van drinken van de borst naar de fles
* eten van de lepel
* kauwen
* slikken
* drinken uit de beker
* speekselcontrole (overmatig kwijlen)

Een kind kan hierdoor kokhalzen, spugen of zich verslikken en zelfs voeding afweren of weigeren. Soms komt het voor dat een kind hierdoor een periode afhankelijk is van sondevoeding. De logopedist kan ook een rol spelen bij het afbouwen van de sondevoeding.

Onderzoek en behandeling

Als een kind wordt aangemeld, wordt eerst uitgebreid besproken wat het logopedisch probleem is en wat de verwachtingen zijn. Tijdens het onderzoek wordt gekeken naar de aan- of afwezigheid van reflexen, de mondmotoriek, de spierkracht en het gevoel in en rond de mond. Daarnaast wordt het eten en drinken geobserveerd.

Preverbale logopedie wordt meestal in de thuissituatie gegeven, omdat het een realistisch beeld geeft hoe het eten en drinken in een vertrouwde omgeving plaatsvindt. Daarnaast kan direct gekeken worden welke flessen, lepels e.d. al worden gebruikt. De logopedist adviseert de ouders/verzorgers o.a. over de houding waarin en de wijze waarop het eten en drinken het beste gegeven kan worden.

Het uiteindelijke doel is dat een kind veilig en voldoende eet en drinkt. Wanneer het nodig is werkt de logopedist samen met andere hulpverleners binnen DeKinderkliniek die betrokken zijn bij het kind, zoals de diëtist of de fysiotherapeut.

Kwaliteitsregister Paramedici

De preverbaal logopedist van DeKinderkliniek heeft een aanvullende Post HBO opleiding gevolgd op het gebied van eet- en drinkproblemen bij kinderen. Zij is ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici en het register Preverbale logopedie.

Vergoeding

De kosten voor preverbale logopedie worden 100% vergoed door de ziektekostenverzekeraars. Daarbij is wel een verwijzing van de huisarts, kinderarts of specialist nodig. Logopedie Flevoland heeft contracten met alle zorgverzekeraars.

Bron: www.prelogopedie.nl