Stemgeven is topsport

Beroepssprekers
Professionele stemgebruikers zijn voor hun beroepsuitoefening direct afhankelijk van hun stem. Van een beroepssporter wordt geaccepteerd dat hij vanwege een blessure niet mag presteren. Voor beroepssprekers is dit nog altijd minder het geval.

Toch ondervinden professionele zangers en acteurs, maar ook verkopers, advocaten, leerkrachten, telefonisten, ernstige professionele gevolgen bij het geringste stemprobleem.
In veel beroepen wordt vaak en lang gesproken, in vergaderingen of voor grote groepen, aan de telefoon of door een microfoon. Je kunt met je stemgebruik je boodschap maken of breken.

Wij werken met beroepssprekers aan het bewust worden en het gebruiken van ieders eigen wijze van spreken. Ons doel is het verbreden van de mogelijkheden en een optimale balans tussen inspanning en rust, zodat u het werk met plezier en zonder stemklachten kan blijven uitvoeren.

Wij kunnen op aanvraag presentatietrainingen verzorgen voor groepen of sprekers individueel coachen.

Zangers:

Spreken en zingen doe je weliswaar met hetzelfde instrument de instelling en de benadering van het instrument heeft zowel verschillen als overeenkomsten. Deze kunnen wij zo nodig hanteerbaar maken en aanscherpen.
De klachten die kunnen optreden bij o.a. zangers, acteurs, beroepssprekers zijn o.a.:

 • verlies van de stem
 • heesheid na intensief stemgebruik
 • heesheid door stemplooiknobbels, een poliep of een cyste
 • afnemen van flexibiliteit en bereik van de stem
 • pijn in de keel
 • de stem wordt na een verkoudheid of keelontsteking niet meer ’normaal’
 • verlies van volume
 • een brok in de keel hebben
 • moeite hebben met hoge noten
 • te hoog stemgeluid hebben
 • heesheid door stemplooiverlamming
 • lawaaiheesheid
 • te zacht stemgeluid hebben
 • adem tekort hebben tijdens het spreken en zingen.

Elk probleem met de stem is anders. Een probleem kan pas echt goed opgelost worden, door te kijken naar de persoonlijke situatie. Daarom stelt de logopedist altijd een behandelplan op dat speciaal voor je eigen situatie is ontwikkeld. Door deze aanpak, kan de logopedist de problemen oplossen of sterk verminderen. Vaak zit deze oplossing in het aanleren van een andere spreektechniek. Zo leer je hoe je in de toekomst de stem niet meer teveel belast. Met de oplossingen die de logopedist je biedt, kun je weer genieten van je stem. Je kunt weer communiceren zoveel je wilt.