Lydia Arling

Mijn naam is Lydia Arling. In juni 2016 ben ik afgestudeerd als logopedist aan de Hanzehogeschool in Groningen. Sinds oktober 2016 werk ik voor Logopedie Flevoland.

Mijn passie ligt bij het onderzoeken en behandelen van kinderen en jongeren met spraak- en taalproblematiek. Daarbij begeleid ik ouders/verzorgers ten aanzien van de communicatie van en met hun kind. Afstemming met derden, zoals leerkrachten, vind ik daarbij belangrijk.
Tijdens mijn opleiding heb ik ervaring opgedaan in het werken met kinderen en volwassenen met een ernstige (meervoudige) verstandelijke beperking en hun ouders en begeleiders.

Op het gebied van spraak ben ik in het bijzonder geïnteresseerd in stotteren en andere vloeiendheidsstoornissen. Ik werk graag met kinderen, tieners en (jong-)volwassenen met problemen op dit gebied. Het begeleiding van hun ouders/verzorgers, naaste omgeving en leerkrachten/leidsters speelt voor mij een belangrijke rol tijdens onderzoek en behandeling.

De cursussen die zij heeft gevolgd zijn:

– Oro-myofunctionele therapie (OMFT), een oefentherapie die gericht is op het herstellen van een verstoord evenwicht in het functioneren van de spieren in en om de mond;

– Fonologie: onderzoek en behandeling, gericht op procesmatige uitspraakproblemen (kat -> tat, vis -> sis), en;- Lidcombe Program, een in Australië ontwikkelde behandelmethode voor jonge kinderen die stotteren

Lydia werkt op de locaties De Kinderkliniek (dinsdag), Poortkliniek (donderdag) en Paramedisch Instituut Almere.

Lydia is lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) en staat ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Logopedist