Marleen van Roosmaelen

Na meer dan tien jaar werkzaam geweest te zijn binnen projectmanagement en marketing besloot ik mijn hart te volgen en startte ik de opleiding Logopedie.
In 2017 studeerde ik als logopedist af. Tijdens mijn studie werd ik gedreven door mijn interesse in de logopedische behandeling van zowel neurologische – als stemstoornissen. Mijn stages, specialisatie ​en mijn afstuderen zijn hierop gericht geweest.
 
Na mijn afstuderen heb ik vier jaar in de regio ’t Gooi/ Hilversum gewerkt. In de praktijk, aan huis en in diverse zorginstellingen.
Sinds 2021 werk ik bij Logopedie Flevoland.
Zowel in de praktijk als thuis begeleid ik mensen met hulpvragen op het gebied van slikken, spreken, adem en stem.
Hierdoor heb ik ervaring met uiteenlopende neurologische ziektebeelden, niet-aangeboren-hersenletsel (NAH), dementie, oncologie, revalidatiezorg, psychogeriatrie, het samenwerken met andere disciplines en ik ben gespecialiseerd Parkinson logopedist.
Daarnaast begeleid ik mensen met (spreek)stemstoornissen, ademklachten, werk ik veel samen met transgenders en behandel ik mensen met afwijkende mondgewoonten en afwijkende articulatie.
Dit maakt dat mijn jongste cliënt 5 jaar is en mijn oudste 90 jaar!
 
Als wij elkaar voor het eerst spreken, is het belangrijk dat de hulpvraag duidelijk is zodat we effectief kunnen samenwerken naar een einddoel. Bij elke hulpvraag past een individueel plan, gebaseerd op richtlijnen, wetenschappelijke evidentie, ervaring en opleiding.
 
Marleen is sinds 2021 werkzaam bij Logopedie Flevoland, op de locaties Almere Buiten en Lelystad.
Zij is ingeschreven in het kwaliteitsregister Paramedici. Marleen is aangesloten bij het ParkinsonNetDaarnaast is zij werkzaam voor het Afasiecentrum Flevopolder/’t Gooi. Marleen biedt behandelingen in het Nederlands en Engels aan. 

Logopedist / Parkinsontherapeut

Specialisaties
Ziekte van Parkinson – Neurologie – Oncologie – Stem – OMFT