Danien ten Berge

Ik ben Danien ten Berge en werk sinds 1 februari 2017 voor Logopedie Flevoland.

In september 2015 heb ik de master Taalwetenschap met de specialisatie Neurolinguïstiek behaald aan de Rijksuniversiteit Groningen. Als aanvulling daarop heb ik de Opleiding Logopedie aan de Hanzehogeschool Groningen gedaan, in juli 2016 mocht ik mijn diploma daarvoor ontvangen. Hierdoor mag ik mij klinisch linguïst noemen. Op deze manier kan ik de kennis van mijn wetenschappelijke opleiding toepassen in de praktijk.
Mijn passie ligt bij het onderzoeken en behandelen van volwassenen met taal-, spraak-, communicatie- en/of slikproblemen na niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Ik heb met deze doelgroep ervaring opgedaan in zowel ziekenhuizen als het revalidatiecentrum. Communicatie en eten/drinken zijn belangrijke onderdelen van het dagelijks leven en om te functioneren binnen de maatschappij. Daarom vind ik het dankbaar en belangrijk werk om mensen op deze gebieden handvatten aan te reiken. Als klinisch linguïst werp ik een kritische blik op mijn diagnoses en behandelplannen. Ik vind het van belang om de kwaliteit van de zorg die geleverd wordt goed te bewaken. Ik baseer mijn behandelplannen op wetenschappelijke evidentie of ervaring.
Naast individuele behandelingen werk ik als afasietherapeut en coördinator in Afasiecentrum Flevopolder/’t Gooi . Daar leid ik o.a. verschillende groepen op locatie Bussum. Het is mooi om te zien hoe mensen met afasie zonder (veel) te spreken een verhaal kunnen vertellen en jou kunnen begrijpen als zij de juiste handvatten aangereikt krijgen.
Danien is lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF). Zij staat ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici. Daarnaast is Danien een geregistreerd Afasietherapeut en is zij aangesloten als logopedist bij ParkinsonNet.

Logopedist – klinisch linguïst – afasietherapeut

Coördinator Afasiecentrum Flevopolder ’t Gooi

Specialisaties
Neurologie – ParkinsonNet Logopedist

Manuele facilitatie van de larynx